برنج ارزان ایرانی 5 کیلویی 8%

برنج ارزان ایرانی 5 کیلویی

340,000 تومان
370,000 تومان

محصول 1

500 تومان
کره بادام زمینی ارگانیک 500 گرمی 7%

کره بادام زمینی ارگانیک 500 گرمی

135,000 تومان
145,000 تومان
فندق اشکورات 200 گرمی 3%

فندق اشکورات 200 گرمی

74,900 تومان
77,300 تومان
عسل آویشن ارگانیک 650 گرم 3%

عسل آویشن ارگانیک 650 گرم

249,000 تومان
257,000 تومان
روغن زیتون فرابکر رودبار 1 لیتری 4%

روغن زیتون فرابکر رودبار 1 لیتری

380,000 تومان
395,000 تومان
بادام زمینی آستانه اشرفیه 250 گرمی 4%

بادام زمینی آستانه اشرفیه 250 گرمی

69,500 تومان
72,500 تومان
برنج هاشمی معطر 1.5 کیلویی 4%

برنج هاشمی معطر 1.5 کیلویی

202,000 تومان
209,500 تومان
برنج هاشمی دودی 1.5 کیلویی 4%

برنج هاشمی دودی 1.5 کیلویی

202,000 تومان
209,500 تومان
برنج صدری دودی 1.5 کیلویی 1%

برنج صدری دودی 1.5 کیلویی

340,000 تومان
344,000 تومان
برنج صدری معطر 1.5 کیلویی 2%

برنج صدری معطر 1.5 کیلویی

302,000 تومان
307,000 تومان
برنج قهوه ای 1.5 کیلویی 4%

برنج قهوه ای 1.5 کیلویی

202,000 تومان
209,500 تومان
چای سبز قلم لاهیجان 280 گرمی 20%

چای سبز قلم لاهیجان 280 گرمی

79,600 تومان
99,500 تومان
چای سبز قلم لاهیجان 180 گرمی 20%

چای سبز قلم لاهیجان 180 گرمی

51,200 تومان
64,000 تومان
چای سیاه ممتاز بهاره لاهیجان  380 گرمی 20%

چای سیاه ممتاز بهاره لاهیجان 380 گرمی

108,000 تومان
135,000 تومان
چای سیاه ممتاز بهاره لاهیجان 280 گرمی 20%

چای سیاه ممتاز بهاره لاهیجان 280 گرمی

79,600 تومان
99,500 تومان
برنج صدری دودی 5 کیلویی 1%

برنج صدری دودی 5 کیلویی

1,100,000 تومان
1,115,000 تومان
سبوس برنج 280 گرمی 3%

سبوس برنج 280 گرمی

85,600 تومان
88,300 تومان
برنج قهوه ای 5 کیلویی 4%

برنج قهوه ای 5 کیلویی

650,000 تومان
675,000 تومان
نیم دانه هاشمی عطری 10 کیلویی 8%

نیم دانه هاشمی عطری 10 کیلویی

600,000 تومان
650,000 تومان
برنج شکسته هاشمی عطری 10 کیلویی 6%

برنج شکسته هاشمی عطری 10 کیلویی

800,000 تومان
850,000 تومان
برنج هاشمی دودی 5 کیلویی 1%

برنج هاشمی دودی 5 کیلویی

725,000 تومان
731,000 تومان
برنج صدری عطری 10 کیلویی 2%

برنج صدری عطری 10 کیلویی

1,950,000 تومان
1,980,000 تومان
برنج صدری دودی 10 کیلویی 1%

برنج صدری دودی 10 کیلویی

2,200,000 تومان
2,230,000 تومان
برنج صدری معطر 5 کیلویی 2%

برنج صدری معطر 5 کیلویی

975,000 تومان
990,000 تومان
برنج هاشمی دودی 10 کیلویی 3%

برنج هاشمی دودی 10 کیلویی

1,400,000 تومان
1,450,000 تومان
برنج هاشمی معطر 10 کیلویی 4%

برنج هاشمی معطر 10 کیلویی

1,300,000 تومان
1,350,000 تومان
برنج هاشمی معطر 5 کیلویی 4%

برنج هاشمی معطر 5 کیلویی

650,000 تومان
675,000 تومان