برنج هاشمی دودی 10 کیلویی پک 5 عددی 4%

برنج هاشمی دودی 10 کیلویی پک 5 عددی

6,500,000 تومان
6,750,000 تومان

برنج هاشمی دودی 5 کیلویی

675,000 تومان

برنج هاشمی دودی 10 کیلویی

1,350,000 تومان